Φόρτωση...

Αισθητική Επανορθωτική Οδοντιατρική
Στέλιος Χατζάκης • Χειρουργός Οδοντίατρος

Ενδοδοντία


Τι είναι η Ενδοδοντία;

Η Ενδοδοντία είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής ο οποίος ασχολείται με τη διάγνωση και την θεραπεία των βλαβών του πολφού αλλά και των πολφικής αιτιολογίας βλαβών των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών.

Τι προκαλεί τις ενδοδοντικές βλάβες;

Οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες των ενδοδοντικών βλαβών είναι κυρίως:
α) οι τερηδονικές βλάβες που ξεκινούν από κάποιο σημείο στην μύλη ή στη ρίζα του δοντιού,
β) τραυματογόνου φύσης (κατάγματα,ορθοδοντικές ανωμαλίες)

Πώς πραγματοποιείται η ενδοδοντική θεραπεία;

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία:
α) αφαιρείται ο πολφός του δοντιού, δηλαδή ο ιστός που βρίσκεται μέσα στο δόντι και του παρέχει ζωτικότητα και αισθητικότητα,
β) γίνεται απολύμανση και αποστείρωση του ριζικού σωλήνα ή των ριζικών σωλήνων, που αποτελούν τη συνέχεια του μυλικού θαλάμου και περιέχουν τα νεύρα και τα αγγεία του δοντιού και
γ) ακολουθεί η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Το εμφρακτικό υλικό θα πρέπει να φτάνει μέχρι το ακρορρίζιο - το τμήμα δηλαδή του δοντιού από το οποίο εισέρχονται σε αυτό τα αγγεία και τα νεύρα.

Στο Ιατρείο μου οι ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) γίνονται με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία:

την ψηφιακή ακτινογραφία, τον εντοπιστή ακρορριζίου, τα μηχανοκίνητα εργαλεία, το LASER, και φυσικά το σύστημα πλήρωσης των ριζικών σωλήνων με μηχάνημα κάθετης συμπύκνωσης αλλά ταυτόχρονα και έγχυσης θερμής γουταπέρκας. Η ψηφιακή ακτινογραφία μας δίνει σαφή εικόνα του οστού και του εσωτερικού τμήματος του δοντιού. Ο εντοπιστής ακρορριζίου είναι μια συσκευή που προσδιορίζει με ακρίβεια το μήκος της ρίζας του δοντιού τα μηχανοκίνητα εργαλεία μειώνουν κατά πολύ το χρόνο εργασίας και τον ερεθισμό των περιακρορριζικών ιστών που οδηγεί στον πόνο μετά τη θεραπεία. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι τα μηχανοκίνητα εργαλεία είναι ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα.

Το LASER έρχεται να δώσει λύση σ' ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο οδοντίατρος δηλαδή να καταπολεμήσει τα μικρόβια που βρίσκονται μέσα στο ριζικό σωλήνα του δοντιού και κυρίως κάτω από το περιρρίζιο, δηλαδή μέσα στο κόκαλο. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση το Laser, που λόγω του μεγάλου βάθους διείσδυσης προσφέρει πλήρη αποστείρωση σε όλον αυτό το δυσπροσπέλαστο χώρο. Έτσι η απονεύρωση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μόνο ραντεβού και με απόλυτη ασφάλεια για το αποτέλεσμα της.

Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί μετά τη θεραπεία;

Μετά από την τελική έμφραξη των ριζικών σωλήνων ακολουθεί η ανασύσταση του δοντιού και η τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης, συνήθως στεφάνης. Η κάλυψη του ενδοδοντικώς θεραπευμένου δοντιού με στεφάνη είναι απαραίτητη, προκειμένου αυτό να διατηρηθεί στο φραγμό και να υπόκειται στις ισχυρές πιέσεις και δυνάμεις που ασκούνται κατά τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος, δεδομένου ότι τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μακροπρόθεσμα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα κατάγματα σε σύγκριση με τα ζωντανά δόντια.

Πώς αντιμετωπίζονται οι επιπλοκές της ενδοδοντικής θεραπείας;
Ενα δόντι που έχει υποστεί ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να παραμείνει στο φραγμό για όλη τη ζωή, αρκεί να παρακολουθείται τακτικά από τον οδοντίατρο.
Σε περίπτωση που το θεραπευμένο δόντι παρουσιάσει συμπτώματα τα οποία συντρέχουν με την παρουσία κλινικών ή και ακτινογραφικών ενδείξεων, τότε υπάρχουν 3 πιθανές θεραπείες, οι οποίες από την ηπιότερη προς την βαρύτερη για τον ασθενή είναι:

α) η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας,
β) η χειρουργική αφαίρεση του ακρορριζίου του δοντιού ή ακρορριζεκτομή και
γ) η εξαγωγή του δοντιού, η οποία αποτελεί την πιο ανεπιθύμητη αλλά και πιο σπάνια λύση του προβλήματος.
Γενικότερα όμως, οι επιπλοκές μετά από την ενδοδοντική θεραπεία είναι σπάνιες και συνήθως αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν συντηρητικότερα, με άριστα αποτελέσματα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ